Menu

Jurering

DANSTECHNISCH ONDERDEEL
Kennen van de dans
Synchroniteit
Kracht, dynamiek en energie

CHOREOGRAFIE ONDERDEEL
Complexiteit
Muzikaliteit
Vloergebruik

PRESENTATIE ONDERDEEL
Uitstraling en projectie
Originaliteit/authenticiteit/eigen identiteit
Past de kleding bij het optreden

BONUS & DEDUCTIE PUNTEN
Bij de volgende punten kunnen bonuspunten worden uitgedeeld of kan er sprake zijn van punten aftrek.

Bonus punten kunnen behaald worden als de jury vindt dat er binnen het bepaalde onderdeel extra goed is gepresteerd.

Punten kunnen afgetrokken worden wanneer er op een bepaald onderdeel iets dusdanig slecht is gedaan dat het stoort, er in de mix erg veel aanstootgevend taalgebruik wordt gebruikt (zoals n*gger), of er dingen gebeuren die de veiligheid in gevaar brengen (zoals het verliezen van kledingstukken en dergelijke).

Vernieuwing: -2 -1 / +1 +2
Verhaal Rode draad: -2 -1 / +1 +2
Flow van de gehele routine (overgangen en verbindingen): -2 -1 / +1 +2
Veel loop wisselingen of stil staande dansers: -4 -3 -2 -1
Mix: -2 -1 / +1 +2
Onveilige situaties: overleg jury